8:00 - 16:00

wtorek i piątek

Śródmiejska 24/3

41-922 Radzionków

Kontakt z nami

Nasz zespół to eksperci z dziedziny usług księgowych. Zapraszamy do współpracy.

515-175-465

biuro@vat-in.pl

8:00 - 16:00

wtorek i piątek

Śródmiejska 24/3

41-922 Radzionków

Kontakt z nami

Aktualności księgowe

Umów się z nami, aby dobrać zoptymalizować Twoją firmę pod kątem podatków.

Ewidencje księgowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, rozliczenia z US, ZUS.

Rozliczanie wynagrodzeń, miesięczne i roczne ewidencje czasu pracy, deklaracje PIT, ZUS etc.

Ewidencja przychodów, zakupów i kosztów w oparciu o księgi przychodów i rozchodów

Przywileje podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności

Od 1 lipca 2018 r. podatnicy VAT będą mogli stosować tzw. mechanizm podzielonej płatności za nabyte towary czy usługi. Polega on na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek VAT, natomiast zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

W celu zachęcenia podatników do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, ustawodawca przewidział szereg uprawnień dla podatników, którzy zdecydują się na ten sposób rozliczenia podatku VAT.

W stosunku do takich podmiotów nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności zawarte w art. 105a ust. 1 a także regulacje dotyczące stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego, czyli sankcji, określonych w art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT, do wysokości kwoty podatku odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto, w przypadku faktur opłaconych przy zastosowaniu tego mechanizmu w zasadzie nie będą stosowane podwyższone odsetki od zaległości podatkowych.

Istotną zachętą dla podatników do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności ma być również zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego w VAT o kwotę obliczoną na podstawie zaproponowanego wzoru, w sytuacji gdy zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku nastąpi z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku.

Wróć do listy aktualności